Male & Sanna

Published: 19 articles

Kommer det ett nytt världskrig?

Det är hemska berättelser som dagligen kommer in nu. Som ung idag så är man inte riktigt medveten om hur det faktiskt känns att växa upp i ett fullskaligt krig som påverkar alla planetens länder. Det senaste som var aktuellt i Europa var såklart kriget på Balkan, men det är vi ändå för unga för att komma ihåg. Som det ser ut idag, just idag, så är det mycket som talar för att det kommer att bli än mer osäkert i världen och att krigen återigen kommer att dominera nyhetsrapporteringen.

Ukrainakrisen är ett av de exemplen som kanske ligger oss närmast till hands. Där pro-ryska separatister har tagit kontroll över östra Ukraina ökar spänningarna och det talas nu om ett fullskaligt krig mellan dessa separatister, som sägs få hjälp från Ryssland, och Ukrainas regeringsstyrkor. Efter att separatisterna dessutom skjutit ner ett passagerarplan ökar spänningarna och påtryckningarna, framför allt från och på Ryssland. Det pågår dessutom i detta nu ett fullskaligt krig mellan israeler och palestinier, där Israel har inlett sin ockupation av Gaza på grund av hotet från Hamas. Dessutom är det oroligheter i Syrien och Irak där fundamentalistiska ISIS tagit kontroll av stora delar av länderna. I Afrika är dessutom Boko Haram ett stort problem.

Med andra ord är det mycket som talar för att världen går in i en ny epok av krig och oroligheter. Det gör att man som människa i ett land som haft fred de senaste 200 åren verkligen uppskattar sin situation och samtidigt känner sig hopplöst hjälplös inför det lidande som människor måste gå igenom i dessa krigshärjade länder.